Система за наблюдение на морското ниво

Систематични измервания на морското ниво са започнали в България в началото на 20-ти век и в момента функционират 16 крайбрежни станции за измерване на морско ниво. Оператори на станциите за морско ниво са: Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) – 6 станции, Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – 4 станции и Институт по океанология, Българска академия на науките (IO-BAS) – 6 станция. Шест от тях са в състояние да предоставят данни в реално време. Наблюденията на морското ниво в мрежата на НИМХ, изпълнявани в шест основни български пристанища със стандартни рейки, са започнали през 1910 г. Програмата, изпълнявана на станциите на НИМХ, включва ежедневни измервания на морското ниво с нивомерни рейки. Положението на нулевия знак на рейките се проверява веднъж годишно. Мрежата за морското ниво на АГКК се състои от 4 станции: Варна и Бургас (действащи от 1928 г.) и Иракли и Ахтопол (от 1971 г.). Тези станции са оборудвани с мареографи с механични устройства за писане, които записват промените на морското ниво на хартия. През 1928 г. във Варна и Бургас са инсталирани механични инструменти за писане на хартия, а през 1971 г. в станциите Ираклий и Ахтопол са монтирани нови пишещи на хартия инструменти от тип СУМ (руски).

През 2009 г. са изградени пет морски станции в пристанищата Балчик, Варна запад, Поморие, Бургас и Нефтеното пристанище Бургас, в рамките на Портовата оперативна морска система за наблюдение (ПОМОС), оборудвани с високо точни микровълнови инструменти и управлявани от ИО -BAS. През 2010 г. в морската научноизследователска база на ИО-БАН „Шкорполовци” е създадена нова станция на морското ниво. Станцията е оборудвана с високоточен микровълнов инструмент. Тези шест станции предоставят данни в реално време.

Съгласно решение на Министерския съвет, през 2012 г. морските станции във Варна, Ираклий, Бургас и Ахтопол се управляват съвместно от Българската академия на науките и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. През 2012 г. в пристанище Варна и пристанище Бургас бяха инсталирани високоточни микровълнови инструменти, които могат да предоставят данни в реално време. През 2019 г. бе подписано споразумение между АГКК, ИО-БАН и Националния институт по геофизика, геодезия и география-БАН за сътрудничество при модернизиране и поддържане на националната мрежа от станции за морско ниво. Планира се пълна модернизация, за да могат тези станции да предоставят данни в реално време.

Данните за морското ниво са важни за изследване на климатичните промени и морските гео-опасности. От тези данни се нуждаят корабоплаването, пристанищата, морските дейности и крайбрежното строителство.

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.