Образование

Институт по океанология (ИО-БАН)

ИО-БАН е акредитиран да обучава докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение в докторски програми:

  • Океанология
  • Геология на океаните и моретата
  • Хидробиология
  • Екология и опазване на екосистемите

Медицински университет – Варна (МУ-Варна)

Група студенти от Медицинския университет-Варна на практически занимания по морска медицина.

education_02

Водолазна група демонстрира пред студентите практическите си умения за спасяване на пострадали в морето.

education_03

Практичедси упражнения на студентите в хипербарния комплект на Военноморската болница във Варна.

education_04

Студенти от Медицинския университет – Варна на практика на плавателен съд.

education_05

Съвместни студентски практически занимания на студенти от Медицинския университет – Варна във Вишето военноморско училище.