МАСРИ Координатор
Институт по океанология
Ул. Първи май 40
ПК 152
9000 Варна
БЪЛГАРИЯ

Тел: +35952370484
Факс: +35952370483
e-поща: masri@io-bas.bg