Управление

Като разпределена инфраструктура МАСРИ се изгражда и поддържа чрез задълбочено сътрудничество между всички партньори в консорциума. За да се гарантира успешното изпълнение, се създава подходяща структура на управление, както е показано във фигурата по-долу: