Изследователската миниподводница РС-8В е в експлоатация от 1987 г. По-важните и характеристики са:

Работна дълбочина – 250 м
Тегло – 5 тона
Дължина – 6,5 м
Екипаж – 2+1
Далечина на подводно плаване – 5 морски мили
Авгономност под водата – 5 часа
Научно оборудване – фотокамера, видеокамера, манипулатор, пробовземащи естройства.

Планирани дейности:

Значително обновяване на съществуваща научна инфраструктура, което качествено повишава нейните функционални характеристики.