Лаборатория за метрологичен контрол

Лабораторията е необходима за да се контролира състоянието на измервателните системи и да се гарантира точността на събираните морски данни. Към момента не разполагаме с такава, което налага по-честото калибриране на сензорите на измервателните системи. За калибриране, сензорите се изпращат в чуждестранни лаборатории.

Предвижда се подготовка на подходящо помещение, доставка на необходимите апаратура и оборудване и обучение на обслужващия персонал.

Очакваните потребители на услугите на лабораторията са: членовете на консорциума на МАСРИ, научни институти и университети от страната и черноморския регион; държавни и местни организации, опериращи морски измервателни системи; малки и средни предприятия; морския бизнес.

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.