Морска геоложка лаборатория

Днес Морската геоложка лаборатория извършва стандартни седиментологични анализи за характеризиране на морската среда: зърнометрия по ситов и айрометров методи, карбонатно съдържание и общо съдържание на органично вещество.

Планираме значително да разширим възможностите на морската геоложка лаборатория, като закупим и пуснем в действие:
1.) Оптично базирано оборудване за измерване в меки седименти на формата и размера на частиците в диапазона от 2 μm до 3 mm чрез лазерен гранулометър .
2.) Рентгенов- флуоресцентен скенер (XRF). XRF скенер осигурява много висока резолюция, многокомпонентан елементен (повече от 18 елемента) анализ без да се нарушава пробата. Приложенията му включват: Бързи анализи на елементни: Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Ba, Pb; Бързо откриване на слоеве от вулканична тефра; Анализ и преброяване на субмилиметрови ламинирани слоеве; Откриване на метални замърсители (Pb, Zn, Cu) в морски, езерни и флувиални седименти; Определяне на интензивността на ерозията в миналото от съотношенията на елементите; Индекси на изветряне и извличане; Съотношенията Sr / Ca и U/Ca като палеоклиматични показатели в карбонатните седименти; Информацията за плътността, цвета и влажността.
Това ще бъде придружено от въвеждане на строга методология за вземане на пробите, подготовка на пробите, техния анализ, контрол на качеството и отчитане на резултатите.

Очакваните потребители на анализите на лабораторията са: министерства, общодържавни и местни власти и частни компании от страната и чужбина.

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.