Високо-скоростен компютърен клъстър

Изчислителната мощност, инсталирана при партньорите на МАСРИ е крайно недостатъчна за решаване на задачите за компютърно моделиране, прогнозиране и симулации. Това налага създаването и ефективното ползване на споделени изчислителни ресурси.

Ще се извърши разширение на съществуващия в ЦХА изчислителен център до високо-скоростен компютърен клъстър за виртуално моделиране, прототипиране, прогнозиране и симулации.
Целта е да се подобри възможността за решаване на трудоемки хидродинамични и проектантски задачи с помощта на изчислителната хидродинамика, както и създаването на виртуални walk-through модели, симулиращи кораби, морски съоръжения  и други  нестандартни морскобазирани съоръжения и операциите с тях в реални морски условия, както и моделиране и прогнозиране на морската околна среда.
Разширението включва изграждане на компютърния клъстър, набавянето на съответния софтуер и средства за създаване на виртуална реалност.
Освен за обслужване на партньорите в инфраструктурата с изчислителни ресурси, клъстъра за виртуално моделиране ще бъде използван за разработка на вируални прототипи на новопроектирани морски съдове и съоръжения, обучение на курсанти и студенти, повишаване на квалификацията на служещи в търговския и военно-морския флот, подготовка на специални екипи за реагиране при инциденти на море,  създаване на обектно ориентирани тренажори за навигация по морски и вътрешно-водни пътища и други проблеми, свързани с реазработката и експлоатацията на морски обекти и съоръжения.

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.