Лаборатория по подводни технологии

Планира се изграждане на нова лаборатория.

Предвидената за изграждане лаборатория по подводни технологии е предназначена за: провеждане на научни изследвания в областта на водолазните технологии и подводно-техническите дейности, системи и съоръжения; обучение и повишаване на квалификацията на водолази; създаване на технически условия за научни изследвания в областта  на хипербарната медицина, лечение на специфични водолазни заболявания и  лечение с използване на хипербарната оксигенация.

 Инфраструктурният компонент включва в състава си:

  • Брегови хипербарен комплекс (изследователско-тренировъчни барокамери с хидротанк; пулт за управление, системи и апаратура, осигуряващи работата на комплекса);
  • Преносима барокамера;
  • Системи и екипировка за технически водолазни спускания и технологични операции и др.

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.