Малък изследователски кораб "Изследовател 2"

Към момента страната не разполага с малък научноизследователски кораб за провеждане на брегови изследвания.

Съществен елемент от морските изследвания са изследванията в бреговата зона континенталния шелф. Изследователските кораби от регионален клас, както и катерите и лодките не притежават необходимите качества за провеждане на ефективни изследователски дейности в тази специфична зона, поради което се налага построяването на специализиран, малък изследователски кораб. С неговата помощ ще се провеждат морски изследвания, както в непосредствена близост до брега, така и в шелфа при снижени експлоатационни разходи.  Въз основа на дългогодишният ни опит в морските изследвания с използване на различни по вид и размер плавателни съдове, ще бъде проектиран и построен малък мултифункционален научноизследователски кораб, който ще позволи провеждането на морски изследвания при минимални разходи и висока ефективност.

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.