Мрежа от закотвени буеве

Закотвените буеве, които предоставят дълги временни редове, са един от най-важните източници на морски данни. Националната мрежа от закотвени буеве включва два буя, единият разположен във Варненския залив, а другия в Бургаския залив, които измерват и предоставят в реално време параметрите на морската среда и прилежащата атмосфера, като: скорост и посока на вятъра, температура на въздуха, атмосферно налягане, относителна влажност на въздуха, височина и период на морското вълнение, температура и соленост на морската вода, концентрацията на кислород в морската вода, концентрацията на хлорофил, цветно разтворено органично вещество и мътността. Данните получени от закотвените буеве се използват за оценка на състоянието на морската среда, анализ на климатичните промени, асимилация в моделите и верификация на прогнозите.    

Планирани дейности:

Предвижда се както модернизация на съществуващите буеве, така и разширяването на мрежата с още 6 броя крайбрежни закотвени буя за измерване и предаване на данни за състоянието на морето и прилежащата атмосфера. Измерванията включват повърхностна  посока и скорост на вятъра, температура на въздуха и атмосферно налягане, период, височина и направление на морското вълнение, температурата и солеността на морската вода и колебанието на морското ниво. Получаваните данни ще се използват за захранване на атмосферните и морските компютърни модели и верификация на прогнозите за времето и морето.

Ползватели на данните са риболова, корабоплаването и туризма, както и научните изследвания на морската среда с цел усвояване на енергиен потенциал, проектиране на пристанища и инфраструктурни обекти и съоръжения, както и за изследване и прогнозиране на климата.

Значително обновяване на съществуваща научна инфраструктура, което качествено повишава нейните функционални характеристики.