Високоскоростна комуникационна среда

Към момента комуникацията между партньорите на МАСРИ се извършва с използването на различни канали, които не отговарят на нарасналите нужди за обмен на данни и информация.

Предвижда се изграждането на високоскоростна комуникационна мрежа между партньорите на МАСРИ, която да позволява обмен на данни и информация между компонентите на научната инфраструктура, използване на общата база данни и изчислителните ресурси за общо ползване. По този начин ще се постигне интеграция на разпределената инфраструктура, независимо от местоположението на компонентите и.

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.