Научноизследователска база  “Шкорпиловци”

Научно-изследователската база “Шкорпиловци” се намира на морския бряг близо до с. Шкорпиловци на 50 км. южно от Варна. Строителството и започва през 1980 г., като официално е пусната в експлоатация през 1983 г. Състои се от лабораторен корпус и естакада. Лабораторният корпус осигурява необходимите лаборатории, жилищни и служебни помещения и конферентна зала с възможности за работа на 35 човека. Естакадата е с дължина 230 м и височина 7 м и служи за платформа за монтиране на изследователска апаратура. Базата се използва за провеждане на научни изследвания в бреговата зона, обучение на специалисти и провеждане на научни конференции и семинари. Базата разполага с интернет достъп и постоянно инсталирана апаратура: измерител на морското ниво и автоматична метеорологична станция, монтирани на естакадата и измерител на ултравиолетовия индекс. На базата са проведени множество международни научни експерименти.

Планирани дейности:

Предвижда се основен ремонт на лабораторния корпус и естакадата за осигуряване на тяхната безопасност. Построяване на сигурен подход към естакадата. Пълна подмяна на ВиК и ел. инсталациите. Проектиране и изграждане на ново ел. захранване и охранителна система на естакадата. Доставка и монтаж на нови измервателни системи.

Очакваните потребители на услугите на базата са: членовете на консорциума на МАСРИ, научни институти и университети от страната и чужбина за обучение на студенти и студентски практики и за провеждане на полеви изследвания; централни и местни власти, морския бизнес и граждани, ползващи информацията получавана от измервателните системи; доставчици на прогнози, ползващи информацията получавана от измервателните системи за асимилация в моделите и верификация на прогнозите.

Научноизследователска база  “Маслен нос”

Научно-изследователската база „Маслен нос“ е създадена през 1973 година и се използва от ИО за изследвания в различни направления на морската наука. Географското и положение и природните дадености са особено подходящи за различни подводни дейности. Ежегодно се провеждат експедиции, целта на които е актуализация на данните, свързани с процесите в морето и бреговата зона, изпробване на нова водолазна екипировка, обучение и повишаване на квалификацията на водолазните екипи. Базата се използва и като полигон за изпитания на океанографски прибори, за извършване на мониторинг на хидрохимични параметри на морската вода, за обучение и тренировки на дълбоководни водолази, обучение на студенти, учени и специализанти в специалността “водолаз – изследовател”, провеждане на студентски практики за изследване на надводните и подводни морски тераси, съвременната динамика на крайбрежните ландшафти и археологически обекти.

Планирани дейности:

Предвиждат се ремонти на кампуса за подобряване на условията на живот и безопасност. Доставка и монтаж на нови измервателни системи: морско ниво, метеорологична станция, океанографска станция.

Очаквани потребители на услугите на базата са: членове на консорциума MASRI, научни институти и университети от страната и чужбина за обучение по научно гмуркане. Студенти за студентски практики и провеждане на теренни проучвания; централните и местните власти, морските предприятия и гражданите, използващи информацията, получена от измервателните системи; доставчици на прогнози, използващи информацията, получена от измервателни системи за асимилация в моделите и проверка на прогнозите.

Значително обновяване на съществуваща научна инфраструктура, което качествено повишава нейните функционални характеристики.