БулАРГО е разработен като проект, подкрепен от Фонд “Научни изследвания”, Министерство на образованието, младежта и науката. Целта на проекта е да се разработи нова национална морска научноизследователска инфраструктура за наблюдение in situ в Черно море на базата на автономни профилиращи сонди, като български компонент на мрежата Евро Арго. Основната цел на проекта „Бул Арго” беше да се спуснат и въведат в експлоатация мрежа от 4-5 сонди по време на 3-те години на изпълнение на проекта. Освен това е необходимо да се работи по няколко ключови въпроса, като се вземат предвид особеностите на Черно море: техническа (технология на сондите, система за управление на данните и система за комуникация) и организационни (логистика за спускането) въпроси. Бяха положени значителни усилия за консолидиране и разширяване на общността на потребителите и за демонстриране: чрез научна експлоатация на данните, въздействието и полезността на Argo сондите в Черно море. Българският принос за изграждането на бъдещата система Арго в Черно море се състои от 4 профилиращи сонди, спуснати по време на изпълнението на проекта: 3 сонди през 2011 г. и една през 2013 година. През 2019 г. се планира спускането на два АРГО буя, единият от които със сензор за растворен кислород.

Планирани дейности:

През 2018г. България стана редовен член на ЕКНИ Евро-АРГО и като такъв има задължението да осигурява спускането на минимум 3 сонди на година. Във връзка със спецификата на Черно море, се планира по-широкото използване на сонди със сензори за разтворен кислород и биогеохимични сензори.

Значително обновяване на съществуваща научна инфраструктура, което качествено повишава нейните функционални характеристики.