Научно-изследователския кораб АКАДЕМИК е в експлоатация от 1984 година (построен 1979). През 1988 година е преоборудван и обзаведен със съвременна навигационна и научно-изследователска апаратура и оборудване. Основните характеристики на кораба са:

  • водоизместване 1225 тона
  • дължина 55,5 м
  • ширина 9,8 м
  • газене 4,8 м
  • работна скорост 9,5 възела
  • екипаж 22
  • научен състав 20
  • автономност 35 дни
  • далечина на плаване 7500 морски мили

Корабът разполага със следните лаборатории:

Компютърна лаборатория: 8 m2 палуба-E;

Мокро помещение: 9.5 m2 палуба-C;

Многофункционална лаборатория: 22.5 m2 палуба-C;

Инструментална лаборатория: 14 m2 + 3.2 m2 палуба-C.

В допълнение, на разположение е пространство за инсталиране на 1 + 1 x 20 футов контейнер на палуби B и C, един 10 футов контейнер между димоотводите на палуба C и 89 m2 открито работно пространство на палуба C, което може да се използва за поставяне на до два 20 футови контейнера.

На кораба е инсталирана универсална кабелна система, позволяваща изграждането на връзки между мостика, всички лаборатории и работни пространства за свързване на различни видове оборудване. Налична е локална кабелна мрежа: Ethernet IEEE-802.3 – Protocols: TCP / IP + NFS + SMB.

НИК “Академик” е основният носител за използването на изследователската мини подводница PC-8B.

Постоянно инсталирането на борда оборудване включва: изследователски ехолоти: SIMRAD EA 200 и SIMRAD EK60; метеорологична станция: WEATHERPAK® -2000; сушилня и фризер за проби с обем 200l.

В зависимост от изпълняваните изследвания, на кораба се инсталира някое от следващите оборудвания: многолъчев ехолот SeaBat 7111 с PDS2000 програмно осигуряване; CTD SeaBird 911PLUS с 12 – 5 литрови проточни батометъра, управлявани от розета тип SBE 32 carosel; локатор за страничен обзор Klain’3000 със SonarWiz Map пост процесинг софтуер; гравитачни и вибрационни пробовземни устройства, както и различни размери багери за седиментни дънни проби; оборудване за вземане и първична обработка на хидробиологични проби.

НИК “Академик” е най-голямата морска научна инфраструктура на Република България. С неговата помощ са проведени повече от 200 морски експедиции, 62 от които международни. По време на тези експедиции е събран огромен масив от физически, химически, биологични, геоложки и екологични данни. Корабът е част от европейската инфраструктура EUROFLEETS.

След 40 години в служба на морската наука, наближава времето той да бъде заменен с нов, многофункционален, отговарящ на съвременните изисквания научноизследователски кораб на Република България, оборудван с необходимата апаратура, позволяваща той да изпълнява и най-сложните изследователски задачи.

RV AKADEMIK TECHNICAL SPECIFICATIONS – DOWNLOAD PDF FILE

Планирани дейности:

Замяна на съществуваща научна инфраструктура с нова, функционално идентична, но покриваща най-съвременните технически стандарти