35 години НИК „Академик“

През настоящата година се навършват 35 години от въвеждането в експлоатация на научноизследователския кораб „Академик“. За този период от време с него са осъществени 303 научни експедиции, като за общо 2093 дни на море корабът е пропътувал повече от 120 хиляди морски мили. Проведени са и 28 международни научни експедиции с участието на видни изследователи като проф. Балърд, проф. Райън и др. Събрани са огромно количество научни данни, които способстват за изясняване на основните характеристики на физиката, химията, биологията и геологията на Черно море и тяхната динамика и подобряват познанията ни за морската среда.

НИК „Академик“ е част проекта МАСРИ от пътната карта на научната инфраструктура на Република България и участва във важни европейски инфраструктури като EUROFLEETS, EuroARGO и др.

По случай годишнината на кораба, от 17 до 21 юни в Централното фоайе на БАН беше отворена за посещение изложба на тема: „35 години НИК Академик“ организирана от Института по океанология и посветена на 150-тата годишнина на БАН. Изложбата беше официално открита от директора на ИО–БАН. Изложбата бе под формата на плакати и бе структурирана в три тематични блока. В първият блок са представени техническите характеристики на кораба, лабораториите и оборудването. Вторият блок запознава посетителите с тематичните научни изследвания и мултидисциплинарния характер на научноизследователската дейност, като тук са представени и най-значимите международни експедиции, проведени на борда на „Академик“. Третият блок е посветен на изследванията на НИК „Академик“ от национална значимост, като внедряване на Европейските политики в България (РДВ и РДМС).

При откриването на изложбата, проф. Мончева запозна присъстващите с някои важни акценти, свързани с научноизследователската дейност на НИК „Академик“. Тя направи кратък обзор на експедиционната дейност, като обърна внимание на проведените международни експедиции, прилагането на иновативни технологии, възможностите за генериране на ново знание, както и възможността за включване в големи европейски инфраструктури. Тя също подчерта и значимостта на НИК „Академик“ за изпълнение на ангажиментите на Р. България за устойчиво управление на морската околна среда като страна членка на ЕС. Директорът на ИО връчи почетни плакети на БАН, МОН и МОСВ в знак на благодарност за оказваната подкрепа за успешната експлоатация на НИК „Академик“ в продължение на 35 години. Проф. Мончева завърши речта си с призив за построяването нов научноизследователски кораб, с който българските учени да продължат изследванията на Черно море, генерирайки нови данни и знания.  По време на официалното откриване на изложбата беше прожектиран филм за международната експедиция „БИО-ОПТ 2019“, последната проведена през тази година с НИК „Академик“.

Честването ще продължи във Варна на борда на НИК „Академик“, където на 12 юли ще бъде представена същата изложба.