Катер за подводни изследвания и технологични операции

С изпълнението на проекта ще се осигури построяването на катер за морски изследвания и подводни технологични операции.

Планирани дейности:

Катерът ще изпълнява следните задачи:

  • Експериментално-изследователска дейност в областта на морските и подводни технологии, за нуждите на морската наука и технологии в прибрежната морска зона;
  • Изпитания в натурни условия на новосъздадени и модернизирани морски технологии и образци морска техника, оканографски прибори и др.;
  • Изпълняване и осигуряване на работни технологични операции на море: водолазни подводно-технически дейности; в морската индустрия – при строителство и ремонт на хидротехнически съоръжения и подводни нефтопреносни тръбопроводи, инспекционни дейности на подводни съоръжения; търсене и спасяване и др.;
  • Учебни и образователно-квалификационни практически дейности на море, безопасни и ефективни учебни водолазни спускания;
  • практически занятия по морска практика и за начална степен на обучение по маневриране и корабоводене и практическо обучение на процедурите по радиокомуникации в направленията “кораб-кораб” и “кораб-бряг”, радиолокационно наблюдение от борда на катера на надводни морски цели и др.

Значително обновяване на съществуваща научна инфраструктура, което качествено повишава нейните функционални характеристики.