5-ти Юбилеен Фестивал „Mоре и здраве“

За пета поредна година на 17 и 18 май 2019 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна се проведе  фестивал „Море и здраве”. Признание от Европейската комисия е отразяването му като едно от международните събития посветено на Европейския ден на морето. Фестивалът стартира с научна конференция посветена на здравните аспекти на отношенията човек-морска среда.  Пленарната сесия бе председателствана от доц. д-р Димитър Ставрев д.м. – координатор за Медицинския университет на пътната карта МАСРИ. Тя започна с доклади от проф. д-р Атанас Палазов – координатор на Пътната карта МАСРИ и Проф. Проф. д-р Любомир Алексиев, д.м. – председател на Сдружението по авиационна, морска и космическа медицина. Проф. Палазов представи проекта от Националната пътна карта на научната инфраструктура: Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в европейската инфраструктура (EURO-ARGO), като подчерта участието на Медицинския университет – Варна в него, и по-специално предстоящото изграждане на лаборатория по Морска медицина. В последвалите сесии от научната програма разработки представиха 110 участника от Варна, Бургас, Велико Търново, Сливен и Шумен.