Партньорска визита за обмен на опит

На 20 и 21 март 2019г. делегация от Министерството на науката и образованието на Хърватия  и Факултета по строително инженерство към Университета на Риека посети Института по океанология. Визитата бе в рамките на проект  ResInfra@DR (Подпомагане на макрорегионалния обхват и връзките със социално-икономическите участници в научноизследователската инфраструктура в Дунавския регион), в който партньори от българска страна са Министерството на образованието и науката и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, като представител на фондацията също бе част от делегацията . Целта на посещението бе да се обмени опит в изграждането, управлението, развитието и използването на научната инфраструктура.

По време на посещението делегацията бе запозната с научната инфраструктура МАСРИ, и по-специално частта от нея, оперирана от Института по океанология. Проведоха се срещи с мениджърите на инфраструктурата, учени и докторанти, които я използват, както и учени, докторанти и специалисти от външни организации, които работят с компоненти на МАСРИ. По време на срещите бяха дискутирани плановете за развитие на научната инфраструктура и основните проблеми при използването и. Членовете на делегацията посетиха основните компоненти на МАСРИ в Института по океанология: НИК „Академик“, мини-подводницата РС-8В, Националният център за океанографски данни и информация и изследователските лаборатории, където бяха запознати със наличната инфраструктура и плановете за бъдещето и развитие.

Като резултат от посещението, делегацията ще представи доклад с препоръки за оптимизиране на управлението и използването на научната инфраструктура МАСРИ и по-специално, компонентите от нея, оперирани от Института по океанология. Договорено бе разширяване на сътрудничеството между Института по океанология и Университета на Риека в областта на научната инфраструктура.

Изследователската мини-подводницата РС-8В

Посещение в морската химическа лаборатория

НИК „Академик“