България стана член на ЕКНИ Евро-АРГО

Представители на България бяха поканени да присъстват на Петото заседание на Съвета на ЕКНИ Евро-АРГО, което се проведе на 5 април 2018г. в Париж. По време на заседанието г-жа Милена Дамянова, Директор на Дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, подписа споразумението за присъединяване на България към ЕКНИ Евро-АРГО като пълноправен член на консорциума.

Милена Дамянова (МОН), Жан-Мари Флауд (Председател на съвета на ЕКНИ Евро-АРГО) и Силви Поликуин (Програмен мениджър на ЕКНИ Евро-АРГО) подписаха Споразумението за присъединяване на България към ЕКНИ Евро-АРГО на 5 април 2018.